「nmap」

  LINUX MANUAL PAGES

nmap — Network exploration tool and security / port scanner

这东西已经很出名了,没什么可介绍的了;

Homepage: https://nmap.org/

Download: https://nmap.org/download.html

Install Guide: https://nmap.org/book/install.html

Docs: https://nmap.org/docs.html

安装的二进制文件

nmap/bin/
├── ncat
├── ndiff
├── nmap
├── nmapfe -> zenmap
├── nping
├── uninstall_ndiff
├── uninstall_zenmap
├── xnmap -> zenmap
└── zenmap

0 directories, 9 files